کمترین: 
0
بیشترین: 
12388.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12387.8
زمان: 
12/9 09:10
قیمت دینار کویت امروز 9 اسفند 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 9 اسفند 1396 , 12387.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 01:30","price":0},{"date":"1396/12/09 01:40","price":12388.3},{"date":"1396/12/09 09:10","price":12387.8}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398