کمترین: 
0
بیشترین: 
476.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
473.4
زمان: 
12/9 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 9 اسفند 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 9 اسفند 1396 , 473.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 01:30","price":0},{"date":"1396/12/09 01:40","price":476.5},{"date":"1396/12/09 09:10","price":473.4}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398