کمترین: 
0
بیشترین: 
3905
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3881
زمان: 
12/9 14:20
قیمت دلار استرالیا امروز 9 اسفند 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 9 اسفند 1396 , 3881 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 01:30","price":0},{"date":"1396/12/09 01:40","price":3905},{"date":"1396/12/09 11:50","price":3894},{"date":"1396/12/09 14:20","price":3881}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398