کمترین: 
0
بیشترین: 
457.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
453.3
زمان: 
12/9 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 9 اسفند 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 9 اسفند 1396 , 453.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 01:30","price":0},{"date":"1396/12/09 01:40","price":457.4},{"date":"1396/12/09 09:10","price":453.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398