کمترین: 
0
بیشترین: 
400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
400
زمان: 
12/9 01:40
قیمت ین ژاپن امروز 9 اسفند 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 9 اسفند 1396 , 400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 01:30","price":0},{"date":"1396/12/09 01:40","price":400}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398