کمترین: 
0
بیشترین: 
54.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
54.1
زمان: 
12/9 01:40
قیمت افغانی امروز 9 اسفند 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 9 اسفند 1396 , 54.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 01:30","price":0},{"date":"1396/12/09 01:40","price":54.1}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399