کمترین: 
0
بیشترین: 
3972.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3968.4
زمان: 
12/9 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 9 اسفند 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 9 اسفند 1396 , 3968.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 01:30","price":0},{"date":"1396/12/09 01:40","price":3972.7},{"date":"1396/12/09 09:10","price":3968.4}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398