کمترین: 
0
بیشترین: 
1321
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1314
زمان: 
12/9 15:30
قیمت لیر ترکیه امروز 9 اسفند 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 9 اسفند 1396 , 1314 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 01:30","price":0},{"date":"1396/12/09 01:40","price":1321},{"date":"1396/12/09 11:50","price":1316},{"date":"1396/12/09 14:20","price":1312},{"date":"1396/12/09 15:30","price":1314}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398