کمترین: 
0
بیشترین: 
2922.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2904.8
زمان: 
12/9 09:10
قیمت دلار استرالیا امروز 9 اسفند 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 9 اسفند 1396 , 2904.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 01:30","price":0},{"date":"1396/12/09 01:40","price":2922.6},{"date":"1396/12/09 09:10","price":2904.8}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398