کمترین: 
0
بیشترین: 
2936.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2920
زمان: 
12/9 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 9 اسفند 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 9 اسفند 1396 , 2920 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 01:30","price":0},{"date":"1396/12/09 01:40","price":2936.8},{"date":"1396/12/09 09:10","price":2920}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398