کمترین: 
0
بیشترین: 
5456
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5453
زمان: 
12/9 11:50
قیمت یورو امروز 9 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 9 اسفند 1396 , 5453 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 01:30","price":0},{"date":"1396/12/09 01:40","price":5456},{"date":"1396/12/09 11:50","price":5453}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398