کمترین: 
0
بیشترین: 
590.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
589.5
زمان: 
12/9 09:10
قیمت یوان چین امروز 9 اسفند 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 9 اسفند 1396 , 589.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 01:30","price":0},{"date":"1396/12/09 01:40","price":590.9},{"date":"1396/12/09 09:10","price":589.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398