کمترین: 
0
بیشترین: 
983.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
979.5
زمان: 
12/9 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 9 اسفند 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 9 اسفند 1396 , 979.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 01:30","price":0},{"date":"1396/12/09 01:40","price":983.6},{"date":"1396/12/09 09:10","price":979.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398