کمترین: 
0
بیشترین: 
4770
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4770
زمان: 
12/9 01:40
قیمت دلار امروزی / سبزه امروز 9 اسفند 1396
قیمت دلار امروزی / سبزهدر تاریخ 9 اسفند 1396 , 4770 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 01:30","price":0},{"date":"1396/12/09 01:40","price":4770}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398