کمترین: 
0
بیشترین: 
4591.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4559.8
زمان: 
12/9 09:10
قیمت یورو امروز 9 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 9 اسفند 1396 , 4559.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 01:30","price":0},{"date":"1396/12/09 01:40","price":4591.7},{"date":"1396/12/09 09:10","price":4559.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398