کمترین: 
0
بیشترین: 
4472
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4471
زمان: 
12/9 11:50
قیمت دلار امروز 9 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 9 اسفند 1396 , 4471 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/09 01:30","price":0},{"date":"1396/12/09 01:40","price":4472},{"date":"1396/12/09 11:50","price":4471}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398