کمترین: 
1316.22
بیشترین: 
1321.23
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1318.02
زمان: 
12/9 23:55
قیمت اونس طلا امروز 9 اسفند 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 9 اسفند 1396 , 1318.02 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398