کمترین: 
1333
بیشترین: 
1333
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1333
زمان: 
12/8 19:30
قیمت رینگیت مالزی امروز 8 اسفند 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 8 اسفند 1396 , 1333 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 19:30","price":1333}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398