کمترین: 
614
بیشترین: 
614
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
614
زمان: 
12/8 19:30
قیمت کرون نروژ امروز 8 اسفند 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 8 اسفند 1396 , 614 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 19:30","price":614}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398