کمترین: 
1270
بیشترین: 
1270
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1270
زمان: 
12/8 19:30
قیمت ریال عربستان امروز 8 اسفند 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 8 اسفند 1396 , 1270 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 19:30","price":1270}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398