کمترین: 
2840
بیشترین: 
2915
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2915
زمان: 
12/8 19:30
قیمت منات آذربایجان امروز 8 اسفند 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 8 اسفند 1396 , 2915 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 16:50","price":2840},{"date":"1396/12/08 19:30","price":2915}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399