کمترین: 
65.18
بیشترین: 
65.18
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.18
زمان: 
12/8 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 8 اسفند 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 8 اسفند 1396 , 65.18 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 16:32","price":65.18}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398