کمترین: 
1495000
بیشترین: 
1505000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1500000
زمان: 
12/8 16:54
قیمت سکه بهار آزادی امروز 8 اسفند 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 8 اسفند 1396 , 1500000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 12:42","price":1505000},{"date":"1396/12/08 14:18","price":1495000},{"date":"1396/12/08 16:54","price":1500000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398