کمترین: 
3940
بیشترین: 
3993
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3993
زمان: 
12/8 19:30
قیمت دلار کانادا امروز 8 اسفند 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 8 اسفند 1396 , 3993 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 12:30","price":3960},{"date":"1396/12/08 14:30","price":3940},{"date":"1396/12/08 19:30","price":3993}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398