کمترین: 
1319
بیشترین: 
1321
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1321
زمان: 
12/8 19:30
قیمت لیر ترکیه امروز 8 اسفند 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 8 اسفند 1396 , 1321 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 12:30","price":1319},{"date":"1396/12/08 19:30","price":1321}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398