کمترین: 
6870
بیشترین: 
6887
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6887
زمان: 
12/8 19:30
قیمت پوند امروز 8 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 8 اسفند 1396 , 6887 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 12:30","price":6870},{"date":"1396/12/08 19:30","price":6887}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398