کمترین: 
755000
بیشترین: 
760000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
758000
زمان: 
12/8 16:48
قیمت نیم سکه امروز 8 اسفند 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 8 اسفند 1396 , 758000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 12:18","price":760000},{"date":"1396/12/08 14:18","price":755000},{"date":"1396/12/08 15:54","price":759000},{"date":"1396/12/08 16:48","price":758000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398