کمترین: 
761000
بیشترین: 
763500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
761500
زمان: 
12/8 16:48
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 8 اسفند 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 8 اسفند 1396 , 761500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 12:06","price":762500},{"date":"1396/12/08 12:18","price":763000},{"date":"1396/12/08 12:30","price":763500},{"date":"1396/12/08 14:18","price":761000},{"date":"1396/12/08 15:54","price":762000},{"date":"1396/12/08 16:48","price":761500}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398