کمترین: 
5150
بیشترین: 
5250
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5250
زمان: 
12/8 19:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 8 اسفند 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 8 اسفند 1396 , 5250 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 10:20","price":5200},{"date":"1396/12/08 10:50","price":5150},{"date":"1396/12/08 12:00","price":5200},{"date":"1396/12/08 13:00","price":5150},{"date":"1396/12/08 13:30","price":5200},{"date":"1396/12/08 13:40","price":5150},{"date":"1396/12/08 13:50","price":5200},{"date":"1396/12/08 17:40","price":5150},{"date":"1396/12/08 19:20","price":5250}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398