کمترین: 
585
بیشترین: 
600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
600
زمان: 
12/8 19:40
قیمت کرون سوئد امروز 8 اسفند 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 8 اسفند 1396 , 600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 10:10","price":585},{"date":"1396/12/08 10:40","price":588},{"date":"1396/12/08 12:00","price":585},{"date":"1396/12/08 12:20","price":588},{"date":"1396/12/08 12:30","price":585},{"date":"1396/12/08 13:00","price":588},{"date":"1396/12/08 13:30","price":585},{"date":"1396/12/08 13:40","price":588},{"date":"1396/12/08 13:50","price":585},{"date":"1396/12/08 17:30","price":588},{"date":"1396/12/08 19:20","price":593},{"date":"1396/12/08 19:30","price":590},{"date":"1396/12/08 19:40","price":600}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398