کمترین: 
4472
بیشترین: 
4476
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4472
زمان: 
12/8 19:30
قیمت دلار امروز 8 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 8 اسفند 1396 , 4472 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 10:10","price":4476},{"date":"1396/12/08 12:20","price":4474},{"date":"1396/12/08 19:30","price":4472}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398