کمترین: 
195926
بیشترین: 
199527
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
195926
زمان: 
12/8 20:50
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 8 اسفند 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 8 اسفند 1396 , 195926 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 10:05","price":199404},{"date":"1396/12/08 12:05","price":199466},{"date":"1396/12/08 12:15","price":199527},{"date":"1396/12/08 12:40","price":198881},{"date":"1396/12/08 12:50","price":198850},{"date":"1396/12/08 12:55","price":198604},{"date":"1396/12/08 13:05","price":198234},{"date":"1396/12/08 13:15","price":198019},{"date":"1396/12/08 13:25","price":197865},{"date":"1396/12/08 13:45","price":197095},{"date":"1396/12/08 14:00","price":196757},{"date":"1396/12/08 14:05","price":196480},{"date":"1396/12/08 14:20","price":196849},{"date":"1396/12/08 14:30","price":196911},{"date":"1396/12/08 14:35","price":196972},{"date":"1396/12/08 14:50","price":197557},{"date":"1396/12/08 15:05","price":197711},{"date":"1396/12/08 15:25","price":197865},{"date":"1396/12/08 15:35","price":197957},{"date":"1396/12/08 15:40","price":197988},{"date":"1396/12/08 15:50","price":198080},{"date":"1396/12/08 16:20","price":198204},{"date":"1396/12/08 16:45","price":198234},{"date":"1396/12/08 16:55","price":198142},{"date":"1396/12/08 17:00","price":198019},{"date":"1396/12/08 17:45","price":197865},{"date":"1396/12/08 18:05","price":197773},{"date":"1396/12/08 19:10","price":197249},{"date":"1396/12/08 20:00","price":196849},{"date":"1396/12/08 20:50","price":195926}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398