کمترین: 
146946
بیشترین: 
149647
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
146946
زمان: 
12/8 20:50
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 8 اسفند 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 8 اسفند 1396 , 146946 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 10:05","price":149554},{"date":"1396/12/08 12:05","price":149601},{"date":"1396/12/08 12:15","price":149647},{"date":"1396/12/08 12:40","price":149162},{"date":"1396/12/08 12:50","price":149139},{"date":"1396/12/08 12:55","price":148954},{"date":"1396/12/08 13:05","price":148677},{"date":"1396/12/08 13:15","price":148515},{"date":"1396/12/08 13:25","price":148400},{"date":"1396/12/08 13:45","price":147823},{"date":"1396/12/08 14:00","price":147569},{"date":"1396/12/08 14:05","price":147361},{"date":"1396/12/08 14:20","price":147638},{"date":"1396/12/08 14:30","price":147684},{"date":"1396/12/08 14:35","price":147731},{"date":"1396/12/08 14:50","price":148169},{"date":"1396/12/08 15:05","price":148285},{"date":"1396/12/08 15:25","price":148400},{"date":"1396/12/08 15:35","price":148469},{"date":"1396/12/08 15:40","price":148492},{"date":"1396/12/08 15:50","price":148562},{"date":"1396/12/08 16:20","price":148654},{"date":"1396/12/08 16:45","price":148677},{"date":"1396/12/08 16:55","price":148608},{"date":"1396/12/08 17:00","price":148515},{"date":"1396/12/08 17:45","price":148400},{"date":"1396/12/08 18:05","price":148331},{"date":"1396/12/08 19:10","price":147938},{"date":"1396/12/08 20:00","price":147638},{"date":"1396/12/08 20:50","price":146946}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398