کمترین: 
2191.8
بیشترین: 
2191.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2191.8
زمان: 
12/8 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 8 اسفند 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 8 اسفند 1396 , 2191.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 09:10","price":2191.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398