کمترین: 
67
بیشترین: 
67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67
زمان: 
12/8 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 8 اسفند 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 8 اسفند 1396 , 67 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 09:10","price":67}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398