کمترین: 
11899.8
بیشترین: 
11899.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11899.8
زمان: 
12/8 09:10
قیمت بات تایلند امروز 8 اسفند 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 8 اسفند 1396 , 11899.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 09:10","price":11899.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398