کمترین: 
952.9
بیشترین: 
952.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
952.9
زمان: 
12/8 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 8 اسفند 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 8 اسفند 1396 , 952.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 09:10","price":952.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398