کمترین: 
2828.6
بیشترین: 
2828.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2828.6
زمان: 
12/8 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 8 اسفند 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 8 اسفند 1396 , 2828.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 09:10","price":2828.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398