کمترین: 
3364.2
بیشترین: 
3364.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3364.2
زمان: 
12/8 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 8 اسفند 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 8 اسفند 1396 , 3364.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 09:10","price":3364.2}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398