کمترین: 
314.5
بیشترین: 
314.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
314.5
زمان: 
12/8 09:10
قیمت دینار عراق امروز 8 اسفند 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 8 اسفند 1396 , 314.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 09:10","price":314.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398