کمترین: 
9691.3
بیشترین: 
9691.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9691.3
زمان: 
12/8 09:10
قیمت ریال عمان امروز 8 اسفند 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 8 اسفند 1396 , 9691.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 09:10","price":9691.3}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398