کمترین: 
1023.7
بیشترین: 
1023.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1023.7
زمان: 
12/8 09:10
قیمت ریال قطر امروز 8 اسفند 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 8 اسفند 1396 , 1023.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 09:10","price":1023.7}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398