کمترین: 
993.7
بیشترین: 
993.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
993.7
زمان: 
12/8 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 8 اسفند 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 8 اسفند 1396 , 993.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 09:10","price":993.7}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398