کمترین: 
12388.3
بیشترین: 
12388.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12388.3
زمان: 
12/8 09:10
قیمت دینار کویت امروز 8 اسفند 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 8 اسفند 1396 , 12388.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 09:10","price":12388.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398