کمترین: 
476.5
بیشترین: 
476.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
476.5
زمان: 
12/8 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 8 اسفند 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 8 اسفند 1396 , 476.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 09:10","price":476.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398