کمترین: 
457.4
بیشترین: 
457.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
457.4
زمان: 
12/8 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 8 اسفند 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 8 اسفند 1396 , 457.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 09:10","price":457.4}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399