کمترین: 
3972.7
بیشترین: 
3972.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3972.7
زمان: 
12/8 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 8 اسفند 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 8 اسفند 1396 , 3972.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 09:10","price":3972.7}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398