کمترین: 
3483
بیشترین: 
3483
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3483
زمان: 
12/8 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 8 اسفند 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 8 اسفند 1396 , 3483 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 09:10","price":3483}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398