کمترین: 
983.6
بیشترین: 
983.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
983.6
زمان: 
12/8 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 8 اسفند 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 8 اسفند 1396 , 983.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 09:10","price":983.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398