کمترین: 
5199.8
بیشترین: 
5199.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5199.8
زمان: 
12/8 09:10
قیمت پوند امروز 8 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 8 اسفند 1396 , 5199.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 09:10","price":5199.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398